Ophavsret: Hvis der ikke står, du må, så lad være

At det er så let som ingenting at “embedde” en video fra Youtube i din webartikel betyder ikke, at du må. At det er så let, at det ligner en invitation, at lægge et foto fra Flickr ind i din webartikel betyder ikke, at du må.

Ophavsret (online og offline) betyder at den, der er ophav til et værk - en tekst, et foto, en video, en melodi, en node, en artikel, et digt, en skulptur, et maleri - har retten til det.

Creative Commons
Jeg, Ole Rode, bestemmer over den tekst, du læser lige nu. Den må du ikke stjæle. Og det er dig, der har ansvaret. Dumhed eller ukendskab til reglerne er ingen undskyldning.

Heldigvis for dig har jeg forsynet mit websted med en creative commons licens - den ser sådan ud:

Creative Commons Licens

Der kunne også stå “CC-BY-NC-ND”, som betyder “Creative Commons - By - No Commercial - No Derivatives”. Forklaring følger.

Hvis du klikker på symbolet, kommer du til et websted, som hedder creativecommons.org, og du får at vide at:

“Du har frihed til at fremstille eksemplarer og gøre værket (artiklerne på webstedet) tilgængeligt for almenheden på følgende vilkår:
• Navngivelse — Du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren.
• Ikke-kommerciel — Du må ikke bruge dette værk til kommercielle formål.
• Ingen bearbejdelser — Du må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på dette værk.”

Creative Commons er en hjælp til brugerne
Creative Commons er et internationalt (og dansk) projekt, som giver ophavsmænd og -kvinder mulighed for at bestemme, hvordan deres materiale må bruges af andre på nettet - og fortælle deres brugere det.

Creative Commons er altså IKKE en erstatning for den gældende lov om ophavsret. Men det er en standardiseret måde, hvorpå du som ophavsmand kan melde ud, hvordan andre evt. må bruge dit foto, din tekst, din video osv. på nettet.


Ophavsretten - altså ikke Creative Commons
Ifølge ophavsretten må du ikke uden mit samtykke lægge min artikel på dit websted. Du må heller ikke bare tage andres billeder og lægge ind i din artikel og du må ikke bare tage andres musik og lægge ind i din film eller billed-lyd fortælling.

Det er dét samtykke, jeg giver rammerne for med min Creative Commons licens.

Men når det er sagt, er der en masse snirkler i juraen. Lad os prøve at samle op på, hvad der gælder, når du agerer online - hvad enten du publicerer tekst, video, billeder eller lyd.

De ikke-økonomiske rettigheder
Den såkaldte personlige ophavsret til denne artikel handler ikke om penge, men om moral. Juraen bruger udtryk som den personlige ophavsret, droit moral (fransk), ideelle rettigheder eller ikke-økonomiske rettigheder.

Respekt
Jeg skal som ophavsmand respekteres. Andre må ikke ændre, misbruge eller krænke mit værk - medmindre jeg giver mit samtykke.

Du må heller ikke må udgive din egen indspilning af ABBAs musik uden at få lov eller du ikke må kopiere en Kim Larsen tekst ind i en reklame for et eller andet uden at få lov. Eller bruge en af Kurt Westergaards tegninger som blikfang i dit PR-materiale.

Du skal i det hele taget holde dig fra andres ting og lade være med at udfordre ophavsmandens/kvindens integritet. Medmindre du får lov.

Det syvende bud gælder stadig: Du må ikke stjæle.

Navns nævnelse
Ophavsmanden/kvinden har altid ret til at blive nævnt. Dvs. du må ikke bringe andres materiale uden at kreditere og uden at angive kilden. Uanset samtykke. Det er iøvrigt også rigtig dårlig stil at smykke sig med lånte fjer.

Jamen citatretten?…
Jamen citatretten, hvad med den? - er der så nogen, der spørger. Er der ikke regler for, at man må bringe nogle få sekunder af musikken, eller et bestemt antal linier af artiklen?

Jo både og. Du må bringe et citat uden at spørge om lov, men det er betinget af formålet og blot i et nødvendigt omfang. Nødvendigt omfang betyder: Ikke mere end nødvendigt for at citatet belyser, dokumenterer eller underbygger en sammenhæng.

Det betyder OK til “citatret” i aviser, bøger, artikler og rapporter af almennyttig karakter. Og husk lige kildeangivelse og kreditering!

Men det betyder klart NEJ til “citatret” i reklame, virksomheders websites, PR-materiale osv.

Der er forskel på, om Politiken citerer nogle linier af en roman eller viser et billede fra en kunstudstilling i forbindelse med en reportage, eller om det er Coca-Cola, der gør det samme. Det sidste er nemlig næppe et almennyttigt formål, men at kommercielt - og hvis det er dér, du er, så gør du klogt i at holde dig helt på måtten eller få en aftale med ophavsmanden/kvinden.

Læs om reglerne for citater hos UPDATE.

Ingen sidste salgsdag
Den personlige ophavsret er personlig og gælder altid - dvs. der er ingen udløbsdato. Mozarts musik er altid Mozarts, Kaj Munks tekster er altid Kaj Munks.

Så er der de økonomiske rettigheder
Den økonomiske ophavsret, retten til eksemplarfremstilling, som det hedder i juraen, eller copyright, som det hedder på engelsk. Nu handler det om retten til at tjene penge på værket.

De økonomiske rettigheder kan overdrages. Det betyder, at ophavsmanden/kvinden kan indgå en aftale om, at et forlag, et pladeselskab, et mediehus, KODA, Copydan eller lignende varetager rettighederne til at udgive eller mangfoldiggøre værket - dvs. henter penge hjem til ophavsmanden/kvinden.

F.eks. kan du hos KODA online købe retten til at bruge baggrundsmusik på dit website.

Så når en skole har en aftale med Copydan, og skal indberette hvilke fotokopier, lærerne har taget og brugt i årets løb, og Copydan sidenhen afregner med ophavsretmand og - kvinder, ja så er det et eksempel på, hvordan sådan en aftale kan virke.

Og når Koda opkræver afgifter af musik, som afspilles offentligt, er det samme sag. Læs om det hos UPDATE.

70 år og 50 år
De økonomiske rettigheder er tidsbegrænsede. Ophavsmanden/kvinden til et værk eller arvingerne har de økonomiske rettigheder indtil 70 år efter ophavsmandens/kvindens død.

De udøvende kunstnere (musikerne, skuespillerne, fotografen) har rettigheder indtil 50 år efter opførelsen, optagelsen eller indspilningen. Det kan du læse om i UPDATES gennemgang af ophavsretten.


Gå i dybden:
Læs om Creative Commons på dansk.
Læs om ophavsret på UPDATES hjemmeside
http://www.ophavsret.dk
www.infokiosk.dk (Kulturministeriet)

Leave a Reply