Foto-illustration eller snyd

Løbende heste
Fotomanipulation: Ole Rode Jensen
Sammensatte billeder er en ny, gammel genre på nettet. Se forbløffende eksempler på foto-illustration eller snyd.

Bloggen 10,000 words er værd at læse, hvis man er lidt teknik-journalistik nørdet - lige som bloggens bagmand, Mark S. Luckie, som er journalist og tidligere har produceret multimedieting for amerikanske medier.

Artiklen “Composite photography: A new twist to an old medium” beskæftiger sig med det fænomen, at flere fotos lægges oven i hinanden for at give en mangfoldighed, en bevægelse eller i det hele taget tilføje en spændende tidsdimension til et billede. Tidsdimensionen bliver dokumenteret i billed-bylinen, som kan se sådan ud: Sunday, August 28, 2005 4:10PM - 4:32PM — sådan så der altså ud denne her søndag eftermiddag over 12 minutter, smeltet ned til ét billede.

Billedet med hestene øverst er mit eget ydmyge forsøg udi genren. Der er blot to heste. De forreste tre er samme hest og de bageste er samme hest. Men lagt oven i hinanden giver billedet en bevægelse og en virkning, som ikke er i almindelige fotos.

Fotos er normalt to-dimensionelle. Men de her sammensatte billeder er taget over tid, og netop tiden er en spændende tredje dimension. Genren er spændende - men slet ikke uproblematisk og slet, slet ikke tilladelig, når vi taler om dokumentation. Eller hvad?

Luckie har link til spændende billeder eller foto-illustrationer af bl.a. Peter Funck og Tom Mason - eller billedet herunder af Ho-Yeol Ryu

composite-planes.jpg
“Airport” af Ho-Yeol Ryu - her gengivet med Ho-Yeol’s tilladelse

Ét er i hvert fald sikkert: Det skal være tydeligt for seeren, at der er tale om en illustration. På den anden side: Der er noget fascinerende ved at se ensheden i mylderet af lettende flyvemaskiner. Det kunne næppe have været fortalt på andre måder - så der er vel en fortællemæssig berettigelse, selv om det er — snyd?

Comments are closed.