Læsere på nettet skanner - skriv skanbart


En af web-skrivningens klassikere er Jakob Nielsens Alertbox-artikel fra 1997 (!) “How Users Read on the Web“. Selv om den er af ældre dato, giver den gode anvisninger på, hvordan en tekst kan gøres skanbar.

Med udgangspunkt i en kontroltekst undersøger Jakob Nielsen læsbarheden af forskellige måder at skrive mere skanne-venligt. Jeg har her samlet undersøgelsen i en flash, du kan bladre igennem (brug de røde pile i de nederste hjørner):

Webtekster skal skrives skanbart, siger Jakob Nielsen - dvs.:

•Fremhævede nøgleord (f.eks. med fed skrift)
•Meningsfulde mellemrubrikker frem for smarte
•Punktopstillinger
•Ét budskab pr. afsnit
•Skriv efter nyhedstrekanten - start med komklusionen
•Skriv kortere - gerne halvt så langt

Den sidste anbefaling af Nielsen mener jeg fortjener at blive modificeret. Ja, faktuelle tekster som den ovenfor om Nebraskas seværdigheder kan fint skrives kortere. Også tekster med masser af viden til interesserede læsere bør skrives kort, eller i hvert fald uden overflødig prosa. Men oplevelsestekster kan fint skrives længere - og bliver læst, hvis publikum finder dem læseværdige.
Nettet er nemlig også et læse-medium.

Comments are closed.